• Eesti
  • Русский
  • English

Veebilehe www.superdeal.ee kasutustingimused

MÕISTED

SUPERDEAL – internetileht www.superdeal.ee koos SUPERDEAL lehtedega Facebookis, Twitteris jmt.
Partner – ettevõte, kelle tooteid või teenuseid reklaamitakse SUPERDEAL’s.
Ostja - teovõimeline isik, kes registreeris ennast SUPERDEAL kasutajaks ja kes kasutab SUPERDEAL teenuseid või isik, kellel on olemas SUPERDEAL kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek.
Kupong – SUPERDEAL’s ostetud dokument Partneri tootele või teenusele.


TEENUS
• SUPERDEAL reklaamib Partneri teenust või toodet SUPERDEAL lehel. Ostja ostab SUPERDEAL’st Partneri toote või teenuse ja saab vastu väljaprinditava Kupongi koos toote või teenuse kirjeldusega.
• Kupongi saab kasutada ainult juhul, kui Ostja makstud tasu on laekunud SUPERDEAL kontole.
• Ostja esitab Kupongi Partnerile ja selle alusel osutab Partner Ostjale teenust või toodet vastavalt SUPERDEAL’s Partneri toote või teenuse juures kirjeldatud tingimustele.


VASTUTUS

Ostja vastutus, õigused ja kohustused:
• Registreerudes SUPERDEAL kasutajaks või ostes SUPERDEAL kaudu tooteid või teenuseid nõustub Ostja käesolevate Kasutustingimustega.
• Ostja kohustub edastama enda kohta õigeid isikuandmeid SUPERDEAL’le.
• Ostes SUPERDEAL’s Partneri toote või teenuse nõustub Ostja SUPERDEAL’s Partneri toote või teenuse juures kirjeldatud tingimustega.
• Ostjal on õigus tagastada ostetud ja kasutamata kupong 14 päeva jooksul alates ostukuupäevast (VÕS § 56). Lepingust taganemise soov peab olema edastatud SUPERDEAL´le kirjalikult. Kupongi eest makstud raha tagastab Ostja arvelduskontole täies ulatuses SUPERDEAL.
• Alates 15. päevast saab Ostja kupongi tagastada üksnes Partnerile ja ainult poolte kokkuleppel. Kupongi eest makstud raha tagastab Ostja arvelduskontole täies ulatuses Partner.
• Ostjal on õigus nõuda Partnerilt Kupongi vahetamist osaliselt või täielikult Partneri teise teenuse või toote vastu või 100% Kupongi eest makstud raha tagastamist juhul, kui Partner ei täida SUPERDEAL’s Partneri teenuse või toote juures kirjeldatud tingimusi või Kupongil kirjeldatud tingimusi.
• Ostja on kohustatud teatama viivitamatult SUPERDEAL’le kõikidest probleemidest SUPERDEAL teenuse kasutamisel, maksmisel või Kupongi kasutamisel Partneri juures.


SUPERDEAL vastutus, õigused ja kohustused
• SUPERDEAL’l on kohustus edastada Partneri teenust või toodet ostnud Ostjate andmed õigeaegselt Partnerile.
• SUPERDEAL’l on õigus lisada, muuta, peatada Partneri teenuse või toote reklaami SUPERDEAL lehel ilma etteteatamata vastavalt vajadusele.
• SUPERDEAL ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis takistavad SUPERDEAL kasutamist.
• SUPERDEAL ei vaheta juba ostetud Kuponge rahaks, v.a. 14-päevase lepingust taganemise perioodi jooksul.


Partneri vastutus, õigused ja kohustused
• Partner vastutab SUPERDEAL’s Partneri pakutud teenuse või toote tutvustuse õigsuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.
• Partneril on kohustus osutada Ostjale teenust või toodet vastavalt Kupongil kirjeldatud tingimustele.
• Partneril on kohustus tagastada Ostjale Kupongi väärtus rahas juhul, kui Partner ei täida SUPERDEAL’s Partneri toote või teenuse juures kirjeldatud tingimusi vahetult pärast Ostjalt vastavasisulise teate saamist.
• Partneril on kohustus Ostja nõudmisel esitada Ostjale tarbitud teenuse või väljastatud toote eest arve, mis on kupongi maksumusega võrdväärne (Käibemaksuseaduse § 3, lg 11).
• Partneril on õigus Ostja nõusolekul asendada Kupong Partneri samaväärse teenuse või tootega.
• Partneril on õigus keelduda Kupongi esitanud Ostjale teenuse või toote pakkumisest juhul, kui Ostja ei esita isikut tõendavaid andmeid ja kehtivat Kupongi.
• Partneril on õigus poolte kokkuleppel tagastada Ostjale kupongi eest makstud raha, kui pakkumisest on möödas rohkem kui 15 päeva. Sel juhul tagastab Partner kupongi hinda täies ulatuses.


ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE
• Registreerudes SUPERDEAL kasutajaks või ostes SUPERDEAL’s Partneri teenust või toodet annab Ostja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid SUPERDEAL’lt.
• Ostja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest SUPERDEAL’lt.
• SUPERDEAL ei anna Ostja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a. Partnerile toote või teenuse osutamiseks vastavalt Ostja ostetud Kupongil märgitud tingimustele.


KASUTUSTINGIMUSTE JA TEENUSTE MUUTMINE
• SUPERDEAL’l on õigus muuta ühepoolselt SUPERDEAL teenust ja informeerida Ostjaid SUPERDEAL veebileheküljel.
• Kasutustingimuste muutused jõustuvad alates SUPERDEAL veebileheküljel avaldamise hetkest.


MUUD SÄTTED
• SUPERDEAL, Ostja ja Partner juhinduvad Eesti Vabariigi seadusandlusest.
• SUPERDEAL kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Ostja, Partner ja SUPERDEAL lahendada läbirääkimiste teel.
• Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Site created by Revelan OÜ